КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Ботанічний сад
Біржа праці рекрутинг
Про спеціальність
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1943-л у Хмельницькому національному університеті з 26 по 28 листопада відбулась акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти по кафедрі УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ.

Експертна комісія у складі:

Голова комісії: Назарова Галина Валентинівна – завідувач кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор;

Член комісії: Дороніна Ольга Анатоліївна – в.о. завідувача кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор.

Відбулася зустріч експертів з ректором університету Скибою Миколою Єгоровичем, проведені наради з керівництвом, співбесіди з працівниками та студентами Хмельницького національного університету.

У ході експертизи розглянуто комплекс документів щодо відповідності Ліцензійним та Акредитаційним умовам освітньої підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» спеціальності 051 «ЕКОНОМІКА» освітнього ступеня «магістр».

У процесі аналізу перевірений фактичний стан навчальних приміщень, спеціалізованих кабінетів, лабораторій; проаналізований стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу, організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної роботи; проаналізоване кадрове забезпечення; вибірково перевірені документи університету та випускової кафедри управління персоналом і економіки праці, які підтверджують загальні відомості про університет;   

Комісія проаналізувала якість підготовки фахівців за результатами проведення зі студентами комплексних контрольних робіт.

Висновки акредитаційної експертизи зроблено з позицій відповідності показників вищого закладу освіти критеріям та вимогам Ліцензійних та Акредитаційних умов підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою, що акредитується.


Додати коментар


Захисний код
Оновити