КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Нобелівські лауреати з Економіки
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Аспіранти кафедри

"В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам" 

                                                                                                Карл Маркс                


ГУЦАЛ Олександр Петрович

Народився 20 вересня 1990 року в м. Бар Вінницької області.

У 2012 році закінчив навчання у Хмельницькому національному університеті за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці».

У грудні 2012 року вступив в аспірантуру Хмельницького національного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами».

Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Управління персоналом на основі вдосконалення бюджетування витрат».

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії праці та зайнятості Російської Федерації Ведерніков М.Д.

З 2014 року працює викладачем кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету.

На кафедрі викладає дисципліни «Стратегічне управління людськими ресурсами», «Сучасні комп'ютерні технології в УПЕП», «Сучасні інформаційні системи в УПЕП», «Фізіологія і психологія праці», «Економіка праці і соціально-трудові відносини».

Опублікував 7 наукових статей.


БАЗАЛІЙСЬКА Наталія Петрівна

Асистент, аспірант третього року навчання

Народилась 16 грудня 1985 року в місті Волочиськ Хмельницької області.

У 2008 році закінчила Хмельницький національний університет, отримала вищу освіту за спеціальністю “Управління персоналом і економіки праці” та здобула кваліфікацію магістр з управління персоналом і економіки праці.

В 2009 році вступила в аспірантуру ХНУ за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами”.

Працює над кандидатською дисертацією на тему: “Управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах контролінгу трудової поведінки”.

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії праці та зайнятості Російської Федерації Ведерніков М.

З 2008 року працює асистентом кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету.

На кафедрі викладає дисципліни “Управління персоналом”, “Управління розвитком персоналу”, “Організація праці”, “Статистика праці”, “Проектування трудових процесів”, “Економіка праці і соціально-трудові відносини”, “Аудит персоналу”.

Опублікувано більше 20 наукових праць, з них 10 статей у фахових збірниках України.


 

 

ГЛУШКО Тетяна Володимирівна

Аспірант другого року навчання

Народилась 15 липня 1990 року в місті Сатанів Хмельницької області.

У 2012 році закінчила Хмельницький національний університет, отримала вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент підприємницької діяльності» напрямом підготовки  «Менеджмент організацій і адміністрування» та здобула кваліфікацію спеціаліст з менеджменту підприємницької діяльності .

В 2012 році вступила в аспірантуру ХНУ за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами”.

Працює над кандидатською дисертацією на тему: “Управління компетентністю персоналу підприємств легкої промисловості”.

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії праці та зайнятості Російської Федерації Ведерніков М.Д.

З 2011 року працює викладачем в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті.

Викладає дисципліни «Маркетинг», «Логістика», «Дослідження ринку», «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетинг в банках» .

Опублікувала 5 статей, з яких 2 статті у фахових збірниках, 2 тези доповідей та 2 участі в конференції.