КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Ботанічний сад
Біржа праці рекрутинг
Про спеціальність
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Аспіранти кафедри

ЗЕЛЕНА Марія Іванівна

Асистент, здобувач четвертого року навчання

Народилась 4 березня 1987 року в м. Дальнереченськ, Приморського краю.

У 2010 році закінчила навчання у Хмельницькому національному університеті  за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці».

У грудні 2010 року вступила в аспірантуру Хмельницького національного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами».

Працює над  кандидатською дисертацією на тему: «Формування системи мотивації персоналу на підприємствах машинобудування в умовах ринкової економіки».

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Академії праці та зайнятості Російської Федерації Ведерніков М.Д.

З 2010 року працює асистентом кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету.

На кафедрі викладає дисципліни «Фізіологія і психологія праці», «Економіка праці і соціально-трудові відносини».

Опублікувала  більше 10 наукових статей.


В університеті функціонують п'ять Спеціалізованих вчених ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій:

Д70.052.02 05.02.02 - машинознавство
  05.02.04 - тертя та зношування в машинах
Д70.052.01 08.00.04 - економіка та управління підприємствами
  08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
  08.00.11 - математичні методи, моделі та інормаційні технології в економіці
К70.052.03 05.18.18 - технологія взуття, шкіряних виробів і хутра
  05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
К70.052.04 05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
  05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи
К70.052.05 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
  13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями:

08.00.04 - економіка та управління підприємствами

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.