КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Нобелівські лауреати з Економіки
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Нобелівські лауреати

РікПортретІм'яКраїнаОбґрунтування 1971 Саймон Кузнець(1901–1985)  США За емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання, що призвело до нового, більш глибокого розуміння як економічної, так і соціальної структури, а також процесу розвитку Оригінальний текст (англ.) For his empirically founded interpretation of economic growth which has led to new and deepened insight into the economic and social structure and process of development 1972 Джон Хікс(1904–1989)  Велика Британія За новаторський внесок в загальну теорію рівноваги і теорію добробуту Оригінальний текст (англ.) For their pioneering contributions to general economic equilibrium theory and welfare theory Кеннет Ерроу(нар. 1921)  США 1973 Василь Леонтьєв(1905–1999)  США За розвиток методу «витрати-випуск» та за його застосування до важливих економічних проблем Оригінальний текст (англ.) For the development of the input-output method and for its application to important economic problems 1974 Гуннар Мюрдаль(1898–1987)  Швеція За новаторські праці з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ Оригінальний текст (англ.) For their pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and for their penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena Фрідріх фон Гаєк(1899–1992)  Австрія 1975 Леонід Канторович(1912–1986)  СРСР За внесок у теорію оптимального розподілу ресурсів Оригінальний текст (англ.) For their contributions to the theory of optimum allocation of resources Т'ялінг Купманс(1910–1985)  США 1976 Мілтон Фрідман(1912–2006)  США За досягнення у сфері аналізу споживання, історії та теорії грошового обігу, а також за практичну демонстрацію складності політики економічної стабілізації Оригінальний текст (англ.) For his achievements in the fields of consumption analysis, monetary history and theory and for his demonstration of the complexity of stabilization policy 1977 Бертіл Олін(1899–1979)  Швеція За внесок в теорію міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу Оригінальний текст (англ.) For their path breaking contribution to the theory of international trade and international capital movements Джеймс Мід(1907–1995)  Велика Британія 1978 Герберт Саймон(1916–2001)  США За новаторські дослідження процесу прийняття рішень у межах економічних організацій Оригінальний текст (англ.) For his pioneering research into the decision-making process within economic organizations 1979 Теодор Шульц(1902–1998)  США За новаторські дослідження економічного розвитку з особливим урахуванням проблем країн, що розвиваються Оригінальний текст (англ.) For their pioneering research into economic development research with particular consideration of the problems of developing countries Артур Льюїс(1915–1991)  Сент-Люсія Велика Британія 1980 Лоуренс Клейн(1920–2013)  США За створення економетричних моделей та їхнє застосування до аналізу коливань економіки та економічної політики Оригінальний текст (англ.) Forthe creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies 1981 Джеймс Тобін(1918–2002)  США За аналіз стану фінансових ринків та їхній вплив на політику прийняття рішень у сфері витрат, на становище з безробіттям, виробництвом і цінами Оригінальний текст (англ.) For his analysis of financial markets and their relations to expenditure decisions, employment, production and prices 1982 Джордж Стіглер(1911–1991)  США За новаторські дослідження промислових структур, функціонування ринків, причин та наслідків державного регулювання Оригінальний текст (англ.) For his seminal studies of industrial structures, functioning of markets and causes and effects of public regulation 1983 Жерар Дебре(1921–2004)  США За нові методи аналізу в економічній теорії та кардинальний перегляд теорії загальної рівноваги Оригінальний текст (англ.) For having incorporated new analytical methods into economic theory and for his rigorous reformulation of the theory of general equilibrium 1984 Річард Стоун(1913–1991)  Велика Британія За фундаметнтальний внесок у розвиток систем національних рахунків Оригінальний текст (англ.) For having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis 1985 Франко Модільяні(1918–2003)  Італія За новаторський внесок в аналіз заощаджень та фінансових ринків Оригінальний текст (англ.) For his pioneering analyses of saving and of financial markets 1986 Джеймс Макґілл Б'юкенен(1919–2013)  США За розвиток договірних і конституційних основ теорії прийняття економічних і політичних рішень Оригінальний текст (англ.) For his development of the contractual and constitutional bases for the theory of economic and political decision-making 1987 Роберт Солоу(нар. 1924)  США За внесок до теорії економічного зростання Оригінальний текст (англ.) For his contributions to the theory of economic growth 1988 Моріс Алле(1911–2010)  Франція За новаторський внесок в теорію ринків та ефективного використання ресурсів Оригінальний текст (англ.) For his pioneering contributions to the theory of markets and efficient utilization of resources 1989 Трюґве Гаавельмо(1911–1999) Норвегія За роз'яснення теорії ймовірностей, що заклала основи економетрики, та дослідження одночасних економічних структур Оригінальний текст (англ.) For his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures 1990 Гаррі Марковіц(нар. 1927)  США За піонерську роботу в теорії фінансової економіки Оригінальний текст (англ.) For their pioneering work in the theory of financial economics Мертон Міллер(1923–2000)  США Вільям Шарп(нар. 1934)  США 1991 Рональд Коуз(1910–2013)  Велика Британія За відкриття і пояснення сутності трансакційних витрат та майнових прав для інституціональної структури та функціювання економіки Оригінальний текст (англ.) For his discovery and clarification of the significance of transaction costs and property rights for the institutional structure and functioning of the economy 1992 Гері Беккер(1930–2014)  США За розширення сфери застосування мікроекономічного аналізу на широкий діапазон людської поведінки та взаємодії між індивідами Оригінальний текст (англ.) For having extended the domain of microeconomic analysis to a wide range of human behaviour and interaction, including nonmarket behaviour 1993 Роберт Фогель(1926–2013)  США За внесок в оновлення досліджень економічної історії з застосуванням економічної теорії та кількісних методів з метою пояснення економічних та інституціональних змін Оригінальний текст (англ.) For having renewed research in economic history by applying economic theory and quantitative methods in order to explain economic and institutional change Дуглас Норт(1920–2015)  США 1994 Джон Харсані(1920–2000)  США За аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор Оригінальний текст (англ.) For their pioneering analysis of equilibria in the theory of non-cooperative games Джон Неш(1928–2015)  США Райнгард Зелтен(нар. 1930)  Німеччина 1995 Роберт Лукас(нар. 1937)  США За розвиток і застосування гіпотези раціональних очікувань, трансформацію макроекономічного аналізу та поглиблення розуміння економічної політики Оригінальний текст (англ.) For having developed and applied the hypothesis of rational expectations, and thereby having transformed macroeconomic analysis and deepened our understanding of economic policy 1996 Джеймс Міррліс(нар. 1936)  Велика Британія За фундаментальний внесок в економічну теорію стимулів в умовах асиметричної інформації Оригінальний текст (англ.) For their fundamental contributions to the economic theory of incentives under asymmetric information Вільям Вікрі(1914–1996)  США 1997 Роберт Мертон(нар. 1944)  США За новий метод визначення вартості похідних фінансових інструментів Оригінальний текст (англ.) For a new method to determine the value of derivatives Майрон Шоулз(нар. 1941)  Канада 1998 Амартія Сен(нар. 1933)  Індія За внесок в економіку добробуту Оригінальний текст (англ.) For his contributions to welfare economics 1999 Роберт Манделл(нар. 1932)  Канада За аналіз монетарної і фіскальної політики за умов різних режимів валютних курсах та за аналіз оптимальних валютних зон Оригінальний текст (англ.) For his analysis of monetary and fiscal policy under different exchange rate regimes and his analysis of optimum currency areas 2000 Джеймс Хекман(нар. 1944)  США За розвиток теорії і методів аналізу селективних вибірок Оригінальний текст (англ.) For his development of theory and methods for analyzing selective samples Деніел Макфадден(нар. 1937)  США За розвиток теорії і методів аналізу дискретних вибірок Оригінальний текст (англ.) For his development of theory and methods for analyzing discrete choice 2001 Джордж Акерлоф(нар. 1940)  США За їх аналіз ринків з асиметричною інформацією Оригінальний текст (англ.) For their analyses of markets with asymmetric information Майкл Спенс(нар. 1943)  США Джозеф Стігліц(нар. 1943)  США 2002 Деніел Канеман(нар. 1934)  США Ізраїль За розуміння комплексного підходу до психологічних досліджень в економіці, особливо відносно суджень та прийняття рішень в умовах невизначенності Оригінальний текст (англ.) For having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty Вернон Сміт(нар. 1927)  США За створення лабораторних експериментів як інструменту емпіричного економічного аналізу, особливо при вивченні альтернативних ринкових механізмів Оригінальний текст (англ.) For having established laboratory experiments as a tool in empirical economic analysis, especially in the study of alternative market mechanisms 2003 Роберт Енґл(нар. 1942)  США За методи аналізу часових рядів з циклічними тенденціями (Авторегресивна умовна гетероскедастичність) Оригінальний текст (англ.) For methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH) Клайв Гренджер(1934–2009)  Велика Британія За методи аналізу часових рядів з загальними тенденціями (коінтеграція) Оригінальний текст (англ.) For methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) 2004 Фінн Кідланд(нар. 1943) Норвегія За внесок у вивчення впливу фактору часу на економічну політику та дослідження рушійних сил ділових циклів Оригінальний текст (англ.) For their contributions to dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and the driving forces behind business cycles Едвард Прескотт(нар. 1940)  США 2005 Роберт Ауманн(нар. 1930)  США Ізраїль За укріплення нашого розуміння конфлікту та співпраці на основі аналізу теорії ігор Оригінальний текст (англ.) For having enhanced our understanding of conflict and cooperation through game-theory analysis Томас Шеллінг(нар. 1921)  США 2006 Едмунд Фелпс(нар. 1933)  США За аналіз міжчасового обміну в макроекономічній політиці Оригінальний текст (англ.) For his analysis of intertemporal tradeoffs in macroeconomic policy 2007 Леонід Гурвич(1917–2008)  США За створення основ теорії оптимальних механізмів Оригінальний текст (англ.) For having laid the foundations of mechanism design theory Ерік Мескін(нар. 1950)  США Роджер Маєрсон(нар. 1951)  США 2008 Пол Кругман(нар. 1953)  США За аналіз торговельних моделей і місць розташування економічної активності Оригінальний текст (англ.) For his analysis of trade patterns and location of economic activity 2009 Елінор Остром(1933–2012)  США За роботу з аналізу економічного управління Оригінальний текст (англ.) For her analysis of economic governance, especially the commons Олівер Вільямсон(нар. 1932)  США За роботу з аналізу економічного управління Оригінальний текст (англ.) For his analysis of economic governance, especially the boundaries of the firm 2010 Пітер Даймонд(нар. 1940)  США За роботу з аналізу ринків з моделями пошуку Оригінальний текст (англ.) For their analysis of markets with search frictions Дейл Мортенсен(1939–2014)  США Крістофер Піссарідес(нар. 1948)  Кіпр Велика Британія 2011–2020 РікПортретІм'яКраїнаОбґрунтування 2011 Томас Сарджент(нар. 1943)  США За емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв'язків у макроекономіці Оригінальний текст (англ.) For their empirical research on cause and effect in the macroeconomy Крістофер Сімс(нар. 1942)  США 2012 Елвін Рот(нар. 1951)  США За теорію стабільного розподілу та практику устрою ринку Оригінальний текст (англ.) For the theory of stable allocations and the practice of market design Ллойд Шеплі(нар. 1923)  США 2013 Юджин Фама(нар. 1939)  США За їхній емпіричний аналіз цін на активи Оригінальний текст (англ.) For their empirical analysis of asset prices Ларс Петер Гансен(нар. 1952)  США Роберт Шиллер(нар. 1946)  США 2014 Жан Тіроль(нар. 1953)  Франція За дослідження ринкової влади та регулювання Оригінальний текст (англ.) For his analysis of market power and regulation 2015 Ангус Дітон(нар. 1945)  Велика Британія За дослідження споживання, бідності та добробуту Оригінальний текст (англ.) For his analysis of consumption, poverty, and welfare 2016 Олівер Гарт(нар. 1948)  Велика Британія За їхній внесок у розвиток теорії контрактів Оригінальний текст (англ.) For their contributions to contract theory Бенгт Гольмстрем(нар. 1949)  Фінляндія 2017 Річард Тейлер(нар. 1945)  США За внесок до поведінкової економіки Оригінальний текст (англ.) For his contributions to behavioural economics 2018 Вільям Нордгауз(нар. 1941)  США За дослідження впливу кліматичних змін при довгостроковому макроекономічному аналізі Оригінальний текст (англ.) For integrating climate change into long-run macroeconomic analysis Пол Ромер(нар. 1955)  США За дослідження впливу технологічних інновацій при довгостроковому макроекономічному аналізі Оригінальний текст (англ.) For integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis 2019 Абхіджит Банерджі(нар. 1961)  США За експериментальний підхід до боротьби з бідністю Оригінальний текст (англ.) For their experimental approach to alleviating global poverty Естер Дюфло(нар. 1972)  Франція США   Майкл Кремер(нар. 1964)  США

Освітньо-професійна програма бакалавр

Освітньо-професійна програма бакалавр 

Свідоцтво про реєстрацію у державній службі інтелектуальної власності України

   Для збільшення зображення натисніть на нього  Для збільшення зображення натисніть на нього  Для збільшення зображення натисніть на нього  

МИ - БАКАЛАВРИ

Будзінська Аліна Вікторівна УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Вихованчук Марина Віталіївна УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Гаванчук Ілона Романівна УПЕП-16-17 2016-2020 н.р Головатюк Карина Вікторівна УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Горобець Ольга Володимирівна УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Клімас Вадим Анатолійович УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Ковчак Марія Віленівна УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Мілова Ілона Олександрівна УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Павлик Владислав Олександрович УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Поліщук Людмила Михайлівна УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Поперечна Наталія Валеріївна УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Сохарук Артем Сергійович УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Стрільчук Петро Михайлович УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Сторожук Ірина Василівна УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Чаплій Алла Володимирівна УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Яцух Владислав Олександрович УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Жук Іван Валерійович УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Жуковський Богдан Віталійович УПЕП-16-1 2016-2020 н.р Улицька Інна Євгенівна УПЕП-16-1 2016-2020 н.р   Випуск 2020 року Альбокрінов Віктор Юрійович УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Баранецький Віталій Вадимович УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Броварський Владислав Володимирович УПЕП-16-27 2016-2020 н.р Гуменюк Яна Сергіївна УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Журавель Анастасія Віталіївна УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Мудрик Владислав Олексійович УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Онуфран Олександр В'ячеславович УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Пшенична Діана Миколаївна УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Скрипковський Роман Вікторович УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Соколовська Анна Олександрівна УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Стасишин Олександр Іванович УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Шевчук Анжеліка Валеріївна УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Ялова Ольга Олексіївна УПЕП-16-2 2016-2020 н.р Бекас Андрій Вікторович УПЕП-16-2 2016-2020 н.р                     Випуск 2019 року Андрусишена Ірина Василівна УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Батовський В'ячеслав Валерійович УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Бичкова Сніжана Олександрівна УПЕП-15-17 2015-2019 н.р Бондарчук Марина Василівна УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Бортник Марія Вікторівна УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Здоров Юлія Василівна УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Конопко Аліна Юріївна УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Красовський Владислав Олегович УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Лігульчак Валерій Володимирович УПЕП-15-17 2015-2019 н.р Мацишина Марина Володимирівна УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Монич-Мілімук Юлія Олександрівна УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Погорілий Богдан Олександрович УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Рольська Христина В'ячеславівна УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Сайко Алла Миколаївна УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Скрипитула Ярослав Євгенович УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Станецька Дар'я Андріївна УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Станіславов Дмитро Миколайович УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Фільжак Аліна Сергіївна УПЕП-15-1 2015-2019 н.р Шульган Дмитро Іванович УПЕП-15-1 2015-2019 н.р   Випуск 2018 року Бас Ольга Вікторівна УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Беліков Ігор Костянтинович УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Боронюк Людмила Віталіївна УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Вінярська Катерина Вікторівна УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Волошин Богдан Володимирович УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Горпинич Марія Анатоліївна УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Дунець Катерина Сергіївна УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Кісельова Олена Сергіївна УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Ковальчук Ганна Русланівна УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Красюк Василь Петрович УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Мелецька Юлія Володимирівна УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Мендограло Дмитро Васильович УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Модіна Діана Володимирівна УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Невмержицька Олена Михайлівна УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Папаш Вадим Васильович УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Толстюк Максим Ігорович УПЕП-14-1 2014-2018 н.р Чайковський Роман Володимирович УПЕП-14-1 2014-2018 н.р   Випуск 2018 року Бець Юлія Олександрівна УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Блажей Іван Степанович УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Воробйова Дарина Олександрівна УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Горяк Діана Віталіївна УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Катрич Карина Вікторівна УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Коханський Михайло Анатолійович УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Кравчук Максим Леонідович УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Мельник Ірина Володимирівна УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Омелянюк Наталія Олександрівна УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Семенюк Віталій Вікторович УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Сонник Владислав Віталійович УПЕП-14-2 2014-2018 н.р Халімова Іванна Вікторівна УПЕП-14-2 2014-2018 н.р   Випуск 2017 року Атаманюк Руслан Ігорович УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Бендасюк Мар'яна Ігорівна УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Грушевська Аліна Анатоліївна УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Дурач Роман Вячеславович УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Залуський Валентин Ігорович УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Іванов Олександр Васильович УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Ковальчук Андрій Васильович УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Мержвінський Максим Сергійович УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Негрейко Маріна Сергіївна УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Печенюк Олексій Володимирович УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Поліщук Тетяна Іванівна УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Совира Наталія Русланівна УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Соснова Маріна Вікторівна УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Ткачук Дарина Анатоліївна УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Царук Віта Юріївна УПЕП-13-1 2013-2017 н.р Цюпа Олег Володимирович УПЕП-13-1 2013-2017 н.р   Випуск 2016 Воронова Ірина Миколаївна УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Гук Анастасія Віталіївна УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Задорожна Вікторія Віталіївна УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Іванощук Руслан Іванович УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Козак Анастасія Миколаївна УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Кримчак Оксана Анатоліївна УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Оніщук Любов Володимирівна УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Оржиховська Світлана Ігорівна УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Пітик Олександр Миколайович УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Сірик Оксана Олександрівна УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Шевчук Роман Леонідович УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Янко Андрій Миколайович УПЕП-12-1 2012-2017 н.р Бучна Анастасія В'ячеславівна УПЕП-12-2 2012-2017 н.р Голянтус Інна Олександрівна УПЕП-12-2 2012-2017 н.р Данилюк Яна Юріївна УПЕП-12-2 2012-2017 н.р Колесник Аліна Михайлівна УПЕП-12-2 2012-2017 н.р Ліщинська Маріна Петрівна УПЕП-12-2 2012-2017 н.р Мельник Павло Іванович УПЕП-12-2 2012-2017 н.р Мирончук Ірина Петрівна УПЕП-12-2 2012-2017 н.р Міщук Віктор Вікторович УПЕП-12-2 2012-2017 н.р Нестерук Ольга Олександрівна УПЕП-12-2 2012-2017 н.р Скалій Юлія Ігорівна УПЕП-12-2 2012-2017 н.р   Випуск 2015 Бойко Дарина Ігорівна УПЕП-11-1 2011-2016 н.р Галамага Юлія Михайлівна УПЕП-11-1 2011-2016 н.р Діжицький Костянтин Олегович УПЕП-11-1 2011-2016 н.р Довгалюк Іван Миколайович УПЕП-11-1 2011-2016 н.р Дудко Ростислав Іванович УПЕП-11-1 2011-2016 н.р   Кравець Софія Анатоліївна УПЕП-11-1 2011-2016 н.р   Лемешова Тетяна Василівна УПЕП-11-1 2011-2016 н.р   Нагорна Ольга Василівна УПЕП-11-1 2011-2016 н.р   Панасюк Алона Анатоліївна УПЕП-11-1 2011-2016 н.р   Фарафонова Олена Сергіївна УПЕП-11-1 2011-2016 н.р   Рушанян Світлана Самвелівна УПЕП-11-1 2011-2016 н.р Семчишина Натілія Аркадіївна УПЕП-11-1 2011-2016 н.р Сидорук Денис Сергійович УПЕП-11-1 2011-2016 н.р Шимчук Костянтин Васильович УПЕП-11-1 2011-2016 н.р             Біловольська Галина Василівна УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Вавринюк Артем Олегович УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Вязлов Віталій Ігорович УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Горпинчук Владислав Ігорович УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Горпинюк Тетяна Юріївна УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Дмітрієва Анна Юріївна УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Дячук Віталій Михайлович УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Кордонець Вікторія Миколаївна УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Лужняк Андрій Миколайович УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Микитюк Світлана Степанівна УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Олексюк Юлія Сергіївна УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Олійник Катерина Іванівна УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Першин Борис Юрійович УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Твердохліб Ірина Олександрівна УПЕП-11-2 2011-2016 н.р Тулупова Катерина Сергіївна УПЕП-11-2 2011-2016 н.р   Випуск 2014 Беспалько Наталія Сергіївна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Бєлов Артур Леванович УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Бринська Ірина Миколаївна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Гнідий Дмитро Анатолійович УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Гончарова Анжела Романівна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р   гордейчук Максим Леонідович УПЕП-10-1 2010-2015 н.р   Гуркало Аліна Анатоліївна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р   Дідик Олена Миколаївна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р   ЗОЗУЛЯ Олена Олегівна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р   Козловський Дмитро Володимирович УПЕП-10-1 2010-2015 н.р   Кравчук Оксана Миколаївна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Мельничук Максим Вікторович УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Мороз Кароліна Дмитрівна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Нечипорук Олена Вікторівна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р             Никончук Надія Валентинівна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Омелянюк Сергій Олександрович УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Підгурський Олександр Володимирович УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Поплавський Євгеній Михайлович УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Радишевська Вікторія Олександрівна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Тарнопольська Олена Олександрівна УПЕП-10-1 2010-2015 н.р Ахтирська Руслана Іванівна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Білоусова Євгенія  Олександрівна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Гуцалюк Михайло Іванович УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Дідух Андрій Олександрович УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Забавський Тарас Васильович УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Заруденська Юлія Володимирівна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Зіновієва Вікторія Анатоліївна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Ігнатчук Ярослав Маркович УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Кобріна Юлія Віталіївна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Красноступ Вадим Олегович УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Куклюк Вікторія  Сергіївна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Кухар Діана Анатоліївна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р   Мазур Ярослав Іванович УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Малькут Віта Олександрівна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Миронюк Тетяна Миколаївна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Нікітюк Марина Віталіївна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Олицька Тетяна Анатоліївна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Пилипчук Уляна Олегівна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Пшонко Сергій Вікторович УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Рогожа Ярослав Анатолійович УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Сидорук Веоліна Вікторівна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Соскова Анастасія В'ячеславівна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Стецюк Андрій Андрійович УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Фещенко Денис Юрійович УПЕП-10-2 2010-2015 н.р Хоміна Людмила Вікторівна УПЕП-10-2 2010-2015 н.р

Зовнішнє незалежне оцінювання 2020