КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Ботанічний сад
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Матеріально- технічне забезпечення

Вагомою передумовою забезпечення високої якості підготовки фахівців є високий рівень матеріально-технічного забезпечення всіх структурних підрозділів університету.  Архітектура мережі інформаційних технологій університету охоплює всі навчальні та виробничі корпуси. Доступ до неї мають всі студенти університету, в тому числі і спеціальності "Економіка" за спеціалізацією "Управління персоналом та економіка праці". Корпуси з'єднані між собою оптоволоконним кабелем довжиною понад 2000 метрів і швидкістю передачі даних 1 Гбіт/с. Всередині корпусів використовується "вита пара", що забезпечує швидкість передачі даних 100 Мбіт/с.

За останні два роки комп'ютерна мережа університету набула значного розвитку завдяки суттєвому переоснащенню серверної частини та комунікаційних засобів комп’ютерної мережі, що відповідає сучасним світовим стандартам в галузі освіти.

До мережі під'єднано понад 1200 робочих місць - ІВМ сумісних персональних комп'ютерів, які розміщені у навчальних класах, наукових підрозділах, студентських гуртожитках та адміністративних службах університету, з них більше 1150 комп'ютерів мають вихід в Internet. Для використання сучасних інформаційних технологій в університеті обладнані 6 мультимедійних аудиторій, які оснащені новітньою комп'ютерною технікою.

Основу комп'ютерної мережі університету складає Інформаційно-комп'ютерний центр створений у 1995 році. Вихід в Internet забезпечує асоціація УРАН (Українська науково-академічна мережа) зі швидкістю 150 Мбіт/с та Хмельницькінфоком зі швидкістю 600 Мбіт/с.

Матеріально-технічна база кафедри управління персоналом та економіки праці складається із 1 лекційної аудиторії, 3 навчально-допоміжних приміщень і 1 навчально-методичної лабораторії.

У навчальному процесі активно використовуються 16 сучасних ПЕОМ, мультимедійні проектори Epson EB-1725 з ноутбуком і BenQ MS502, відеодвійка DAEWOO DVT, стаціонарний графопроектор М170В, стаціонарний графопроектор Liesegang ohp, портативний графопроектор Liesegang 2500 з допомогою яких підвищено рівень використання технічних засобів навчання для проведення лекційних занять з застосуванням комплектів наочних схем на прозорій плівці.

З застосуванням комп'ютерної техніки проводиться близько 70% практичних занять з професійно-орієнтованих дисциплін, де викладачі кафедри використовують прикладне програмне забезпечення (табличні процесори і текстові редактори) так і пакети власної розробки на основі операційного аналізу та лінійного програмування тощо.

З метою комп’ютеризації навчального процесу з підготовки фахівців спеціальності “Економіка” за спеціалізацією “Управління персоналом і економіка праці”, проведення тестового опитування, рубіжного контролю знань, практичних та лабораторних занять, при кафедрі створено навчально-методичну лабораторію, яка обладнана 10 персональними комп’ютерами об’єднаних в локальну мережу.

Крім того студенти мають можливість при потребі використовувати комп’ютерні класи інших кафедр університету, що загалом дає змогу кожному студенту денної форми навчання працювати з ПЕОМ щоденно більше як дві години. Усі комп’ютери комп’ютерних класів з’єднані в локальні комп’ютерні мережі, підключені до локальної мережі університету і глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Можливість використання глобальної мережі Інтернет допомагає у пошуку методичної та наукової інформації, необхідного програмного забезпечення.

Крім лабораторно-аудиторного фонду кафедри, студенти спеціальності "Економіка" за спеціалізацією "Управління персоналом та економіка праці", відповідно до графіку навчального процесу, користуються й загально академічним аудиторним фондом, лабораторіями, приміщеннями комп’ютерних класів інформаційно-комп'ютерного центру та бібліотеки.

Таким чином, інформаційне забезпечення навчального процесу налагоджене і постійно підтримується на належному рівні, що дозволяє студентам і викладачам постійно оновлювати свої знання, використовуючи як традиційні джерела (підручники, посібники, монографії, статті тощо), так і новітні технічні засоби для пошуку й аналізу необхідної інформації.

Кафедра управління персоналом і економіки праці підтримує та розвиває зв'язки з іноземними навчальними та науковими закладами, що дозволяє брати активну участь у міжнародних проектах, започаткованих у Хмельницькому національному університеті.

Дотримання норм охорони праці та пожарної безпеки на кафедрі контролюється відповідальною особою і регулярно перевіряється відповідними службами. Аудиторні та інші приміщення кафедри управління персоналом і економіки праці, які забезпечують навчальний процес для підготовки фахівців зі спеціальності "Економіка" за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» відповідають існуючим нормам, що забезпечує якісне проведення занять. На персональних комп`ютерах кафедри використовується ліцензоване програмне забезпечення.

Високий рівень оснащення об'єктів матеріально-технічної бази кафедри відповідає ліцензійним умовам і дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, та магістр зі спеціальності "Економіка" за спеціалізацією “Управління персоналом та економіка праці” галузі знань «Соціальні та поведінкові науки».

З кожним фінансовим роком Хмельницький національний університет покращує матеріально-технічну базу. Це є постійне оновлення бібліотечного фонду, обладнання, технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки. Значна робота проводиться щодо ремонту та обладнання аудиторій, капітального ремонту навчальних приміщень та гуртожитку.