КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Нобелівські лауреати з Економіки
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Матеріально- технічне забезпечення

Вагомою передумовою забезпечення високої якості підготовки фахівців є високий рівень матеріально-технічного забезпечення всіх структурних підрозділів університету.  Архітектура мережі інформаційних технологій університету охоплює всі навчальні та виробничі корпуси. Доступ до неї мають всі студенти університету, в тому числі і спеціальності "Економіка" за спеціалізацією "Управління персоналом та економіка праці". Корпуси з'єднані між собою оптоволоконним кабелем довжиною понад 2000 метрів і швидкістю передачі даних 1 Гбіт/с. Всередині корпусів використовується "вита пара", що забезпечує швидкість передачі даних 100 Мбіт/с.

За останні два роки комп'ютерна мережа університету набула значного розвитку завдяки суттєвому переоснащенню серверної частини та комунікаційних засобів комп’ютерної мережі, що відповідає сучасним світовим стандартам в галузі освіти.

До мережі під'єднано понад 1200 робочих місць - ІВМ сумісних персональних комп'ютерів, які розміщені у навчальних класах, наукових підрозділах, студентських гуртожитках та адміністративних службах університету, з них більше 1150 комп'ютерів мають вихід в Internet. Для використання сучасних інформаційних технологій в університеті обладнані 6 мультимедійних аудиторій, які оснащені новітньою комп'ютерною технікою.

Основу комп'ютерної мережі університету складає Інформаційно-комп'ютерний центр створений у 1995 році. Вихід в Internet забезпечує асоціація УРАН (Українська науково-академічна мережа) зі швидкістю 150 Мбіт/с та Хмельницькінфоком зі швидкістю 600 Мбіт/с.

Матеріально-технічна база кафедри управління персоналом та економіки праці складається із 1 лекційної аудиторії, 3 навчально-допоміжних приміщень і 1 навчально-методичної лабораторії.

У навчальному процесі активно використовуються 16 сучасних ПЕОМ, мультимедійні проектори Epson EB-1725 з ноутбуком і BenQ MS502, відеодвійка DAEWOO DVT, стаціонарний графопроектор М170В, стаціонарний графопроектор Liesegang ohp, портативний графопроектор Liesegang 2500 з допомогою яких підвищено рівень використання технічних засобів навчання для проведення лекційних занять з застосуванням комплектів наочних схем на прозорій плівці.

З застосуванням комп'ютерної техніки проводиться близько 70% практичних занять з професійно-орієнтованих дисциплін, де викладачі кафедри використовують прикладне програмне забезпечення (табличні процесори і текстові редактори) так і пакети власної розробки на основі операційного аналізу та лінійного програмування тощо.

З метою комп’ютеризації навчального процесу з підготовки фахівців спеціальності “Економіка” за спеціалізацією “Управління персоналом і економіка праці”, проведення тестового опитування, рубіжного контролю знань, практичних та лабораторних занять, при кафедрі створено навчально-методичну лабораторію, яка обладнана 10 персональними комп’ютерами об’єднаних в локальну мережу.

Крім того студенти мають можливість при потребі використовувати комп’ютерні класи інших кафедр університету, що загалом дає змогу кожному студенту денної форми навчання працювати з ПЕОМ щоденно більше як дві години. Усі комп’ютери комп’ютерних класів з’єднані в локальні комп’ютерні мережі, підключені до локальної мережі університету і глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Можливість використання глобальної мережі Інтернет допомагає у пошуку методичної та наукової інформації, необхідного програмного забезпечення.

Крім лабораторно-аудиторного фонду кафедри, студенти спеціальності "Економіка" за спеціалізацією "Управління персоналом та економіка праці", відповідно до графіку навчального процесу, користуються й загально академічним аудиторним фондом, лабораторіями, приміщеннями комп’ютерних класів інформаційно-комп'ютерного центру та бібліотеки.

Таким чином, інформаційне забезпечення навчального процесу налагоджене і постійно підтримується на належному рівні, що дозволяє студентам і викладачам постійно оновлювати свої знання, використовуючи як традиційні джерела (підручники, посібники, монографії, статті тощо), так і новітні технічні засоби для пошуку й аналізу необхідної інформації.

Кафедра управління персоналом і економіки праці підтримує та розвиває зв'язки з іноземними навчальними та науковими закладами, що дозволяє брати активну участь у міжнародних проектах, започаткованих у Хмельницькому національному університеті.

Дотримання норм охорони праці та пожарної безпеки на кафедрі контролюється відповідальною особою і регулярно перевіряється відповідними службами. Аудиторні та інші приміщення кафедри управління персоналом і економіки праці, які забезпечують навчальний процес для підготовки фахівців зі спеціальності "Економіка" за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» відповідають існуючим нормам, що забезпечує якісне проведення занять. На персональних комп`ютерах кафедри використовується ліцензоване програмне забезпечення.

Високий рівень оснащення об'єктів матеріально-технічної бази кафедри відповідає ліцензійним умовам і дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, та магістр зі спеціальності "Економіка" за спеціалізацією “Управління персоналом та економіка праці” галузі знань «Соціальні та поведінкові науки».

З кожним фінансовим роком Хмельницький національний університет покращує матеріально-технічну базу. Це є постійне оновлення бібліотечного фонду, обладнання, технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки. Значна робота проводиться щодо ремонту та обладнання аудиторій, капітального ремонту навчальних приміщень та гуртожитку.