КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Нобелівські лауреати з Економіки
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Навчально-методична робота

Удосконалення методичної майстерності - це передусім самоосвіта, особисті ваші зусилля, спрямовані на підвищення власної культури праці і в першу чергу культури мислення.

В. Сухомлинський


Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу і спрямована на розв'язання завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Науково-методична робота орієнтована на створення нових показників і методів ефективного управління процесом навчання студентів.

Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.

На кафедрі управління персоналом і економіки праці методична робота виконується за такими основними напрямками:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальності;
 • удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, розробка методичних рекомендацій з планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
 • методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень;
 • організація університетської системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;
 • методична допомога в роботі кураторів академічних груп;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок, вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;
 • аналіз загальних і специфічних питань методики викладання;
 • організація й проведення науково-методичних конференцій і конкурсів з науково-методичної діяльності;
 • проведення науково-методичних досліджень з актуальних для університету й вищої школи проблем.

Загалом методична робота кафедри орієнтована на удосконалення викладання дисциплін, які закріплені за кафедрою, оптимізацію і інтенсифікацію навчального процесу, удосконалення його методичного забезпечення, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Кафедра управління персоналом і економіки праці забезпечує викладання для студентів денної, заочної, дистанційної форм навчання таких дисциплін:

 • Університетська освіта
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 • Діловодство з використанням комп'ютерної техніки
 • Етика ділового спілкування
 • Економіка праці й соціально-трудові відносини
 • Управління трудовим потенціалом
 • Проектування трудових процесів
 • Кадрове діловодство
 • Демографія
 • Економіка праці в організації
 • Мотивація інноваційної діяльності персоналу
 • Соціологія праці
 • Основи наукових досліджень
 • Ринок праці
 • Організація праці
 • Нормування праці
 • Фізіологія і психологія праці
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент продуктивності
 • Економічна синергетика
 • Соціальна політика
 • Конфліктологія
 • Мотивація персоналу
 • Організаційна поведінка
 • Менеджмент персоналу
 • Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці
 • Державне регулювання зайнятості
 • Управління розвитком персоналу
 • Соціальна економіка
 • Ергономіка