КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Ботанічний сад
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Навчально-методична робота

Удосконалення методичної майстерності - це передусім самоосвіта, особисті ваші зусилля, спрямовані на підвищення власної культури праці і в першу чергу культури мислення.

В. Сухомлинський


Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу і спрямована на розв'язання завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Науково-методична робота орієнтована на створення нових показників і методів ефективного управління процесом навчання студентів.

Навчально-методична робота спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.

На кафедрі управління персоналом і економіки праці методична робота виконується за такими основними напрямками:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальності;
 • удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, розробка методичних рекомендацій з планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
 • методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень;
 • організація університетської системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;
 • методична допомога в роботі кураторів академічних груп;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок, вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання;
 • аналіз загальних і специфічних питань методики викладання;
 • організація й проведення науково-методичних конференцій і конкурсів з науково-методичної діяльності;
 • проведення науково-методичних досліджень з актуальних для університету й вищої школи проблем.

Загалом методична робота кафедри орієнтована на удосконалення викладання дисциплін, які закріплені за кафедрою, оптимізацію і інтенсифікацію навчального процесу, удосконалення його методичного забезпечення, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Кафедра управління персоналом і економіки праці забезпечує викладання для студентів денної, заочної, дистанційної форм навчання таких дисциплін:

 • Університетська освіта
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 • Діловодство з використанням комп'ютерної техніки
 • Етика ділового спілкування
 • Економіка праці й соціально-трудові відносини
 • Управління трудовим потенціалом
 • Проектування трудових процесів
 • Кадрове діловодство
 • Демографія
 • Економіка праці в організації
 • Мотивація інноваційної діяльності персоналу
 • Соціологія праці
 • Основи наукових досліджень
 • Ринок праці
 • Організація праці
 • Нормування праці
 • Фізіологія і психологія праці
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент продуктивності
 • Економічна синергетика
 • Соціальна політика
 • Конфліктологія
 • Мотивація персоналу
 • Організаційна поведінка
 • Менеджмент персоналу
 • Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці
 • Державне регулювання зайнятості
 • Управління розвитком персоналу
 • Соціальна економіка
 • Ергономіка