КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Нобелівські лауреати з Економіки
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Нобелівські лауреати

РікПортретІм'яКраїнаОбґрунтування
1971 Кузнець.JPG Саймон Кузнець
(1901–1985)
Flag of the United States.svg США За емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання, що призвело до нового, більш глибокого розуміння як економічної, так і соціальної структури, а також процесу розвитку
Оригінальний текст (англ.)
For his empirically founded interpretation of economic growth which has led to new and deepened insight into the economic and social structure and process of development
1972 Джон Хікс
(1904–1989)
Велика Британія Велика Британія За новаторський внесок в загальну теорію рівноваги і теорію добробуту
Оригінальний текст (англ.)
For their pioneering contributions to general economic equilibrium theory and welfare theory
Kenneth Arrow, Stanford University.jpg Кеннет Ерроу
(нар. 1921)
Flag of the United States.svg США
1973 Леонтьєв.JPG Василь Леонтьєв
(1905–1999)
Flag of the United States.svg США За розвиток методу «витрати-випуск» та за його застосування до важливих економічних проблем
Оригінальний текст (англ.)
For the development of the input-output method and for its application to important economic problems
1974 Gunnar Myrdal - Sveriges styresmän.jpg Гуннар Мюрдаль
(1898–1987)
Швеція Швеція За новаторські праці з теорії грошей і економічних коливань та глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ
Оригінальний текст (англ.)
For their pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and for their penetrating analysis of the interdependence of economic, social and institutional phenomena
Friedrich Hayek portrait.jpg Фрідріх фон Гаєк
(1899–1992)
Австрія Австрія
1975 Leonid Kantorovich 1975.jpg Леонід Канторович
(1912–1986)
СРСР СРСР За внесок у теорію оптимального розподілу ресурсів
Оригінальний текст (англ.)
For their contributions to the theory of optimum allocation of resources
Т'ялінг Купманс
(1910–1985)
Flag of the United States.svg США
1976 Portrait of Milton Friedman.jpg Мілтон Фрідман
(1912–2006)
Flag of the United States.svg США За досягнення у сфері аналізу споживання, історії та теорії грошового обігу, а також за практичну демонстрацію складності політики економічної стабілізації
Оригінальний текст (англ.)
For his achievements in the fields of consumption analysis, monetary history and theory and for his demonstration of the complexity of stabilization policy
1977 Bertil Ohlin.jpg Бертіл Олін
(1899–1979)
Швеція Швеція За внесок в теорію міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу
Оригінальний текст (англ.)
For their path breaking contribution to the theory of international trade and international capital movements
James Meade Nobel.jpg Джеймс Мід
(1907–1995)
Велика Британія Велика Британія
1978 Herbert simon red complete.jpg Герберт Саймон
(1916–2001)
Flag of the United States.svg США За новаторські дослідження процесу прийняття рішень у межах економічних організацій
Оригінальний текст (англ.)
For his pioneering research into the decision-making process within economic organizations
1979 Теодор Шульц
(1902–1998)
Flag of the United States.svg США За новаторські дослідження економічного розвитку з особливим урахуванням проблем країн, що розвиваються
Оригінальний текст (англ.)
For their pioneering research into economic development research with particular consideration of the problems of developing countries
Артур Льюїс
(1915–1991)
Сент-Люсія Сент-Люсія
Велика Британія Велика Британія
1980 Лоуренс Клейн
(1920–2013)
Flag of the United States.svg США За створення економетричних моделей та їхнє застосування до аналізу коливань економіки та економічної політики
Оригінальний текст (англ.)
Forthe creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies
1981 Tobin.jpg Джеймс Тобін
(1918–2002)
Flag of the United States.svg США За аналіз стану фінансових ринків та їхній вплив на політику прийняття рішень у сфері витрат, на становище з безробіттям, виробництвом і цінами
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of financial markets and their relations to expenditure decisions, employment, production and prices
1982 Джордж Стіглер
(1911–1991)
Flag of the United States.svg США За новаторські дослідження промислових структур, функціонування ринків, причин та наслідків державного регулювання
Оригінальний текст (англ.)
For his seminal studies of industrial structures, functioning of markets and causes and effects of public regulation
1983 Debreu, Gérard (1921-2004).jpeg Жерар Дебре
(1921–2004)
Flag of the United States.svg США За нові методи аналізу в економічній теорії та кардинальний перегляд теорії загальної рівноваги
Оригінальний текст (англ.)
For having incorporated new analytical methods into economic theory and for his rigorous reformulation of the theory of general equilibrium
1984 Річард Стоун
(1913–1991)
Велика Британія Велика Британія За фундаметнтальний внесок у розвиток систем національних рахунків
Оригінальний текст (англ.)
For having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis
1985 Franco Modigliani.jpg Франко Модільяні
(1918–2003)
Італія Італія За новаторський внесок в аналіз заощаджень та фінансових ринків
Оригінальний текст (англ.)
For his pioneering analyses of saving and of financial markets
1986 James Buchanan by Atlas network.jpg Джеймс Макґілл Б'юкенен
(1919–2013)
Flag of the United States.svg США За розвиток договірних і конституційних основ теорії прийняття економічних і політичних рішень
Оригінальний текст (англ.)
For his development of the contractual and constitutional bases for the theory of economic and political decision-making
1987 Robert Solow by Olaf Storbeck.jpg Роберт Солоу
(нар. 1924)
Flag of the United States.svg США За внесок до теорії економічного зростання
Оригінальний текст (англ.)
For his contributions to the theory of economic growth
1988 ALLAIS PN Maurice-24x30-2001b.jpg Моріс Алле
(1911–2010)
Франція Франція За новаторський внесок в теорію ринків та ефективного використання ресурсів
Оригінальний текст (англ.)
For his pioneering contributions to the theory of markets and efficient utilization of resources
1989 Trygve Haavelmo.jpg Трюґве Гаавельмо
(1911–1999)
Норвегія Норвегія За роз'яснення теорії ймовірностей, що заклала основи економетрики, та дослідження одночасних економічних структур
Оригінальний текст (англ.)
For his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures
1990 Гаррі Марковіц
(нар. 1927)
Flag of the United States.svg США За піонерську роботу в теорії фінансової економіки
Оригінальний текст (англ.)
For their pioneering work in the theory of financial economics
Міллер.JPG Мертон Міллер
(1923–2000)
Flag of the United States.svg США
William sharpe 2007.jpg Вільям Шарп
(нар. 1934)
Flag of the United States.svg США
1991 Рональд Коуз
(1910–2013)
Велика Британія Велика Британія За відкриття і пояснення сутності трансакційних витрат та майнових прав для інституціональної структури та функціювання економіки
Оригінальний текст (англ.)
For his discovery and clarification of the significance of transaction costs and property rights for the institutional structure and functioning of the economy
1992 GaryBecker-May24-2008.jpg Гері Беккер
(1930–2014)
Flag of the United States.svg США За розширення сфери застосування мікроекономічного аналізу на широкий діапазон людської поведінки та взаємодії між індивідами
Оригінальний текст (англ.)
For having extended the domain of microeconomic analysis to a wide range of human behaviour and interaction, including nonmarket behaviour
1993 Robert William Fogel.jpg Роберт Фогель
(1926–2013)
Flag of the United States.svg США За внесок в оновлення досліджень економічної історії з застосуванням економічної теорії та кількісних методів з метою пояснення економічних та інституціональних змін
Оригінальний текст (англ.)
For having renewed research in economic history by applying economic theory and quantitative methods in order to explain economic and institutional change
Дуглас Норт
(1920–2015)
Flag of the United States.svg США
1994 Джон Харсані
(1920–2000)
Flag of the United States.svg США За аналіз рівноваги в теорії некооперативних ігор
Оригінальний текст (англ.)
For their pioneering analysis of equilibria in the theory of non-cooperative games
John f nash 20061102 3.jpg Джон Неш
(1928–2015)
Flag of the United States.svg США
Reinhard Selten2.jpg Райнгард Зелтен
(нар. 1930)
Німеччина Німеччина
1995 Роберт Лукас
(нар. 1937)
Flag of the United States.svg США За розвиток і застосування гіпотези раціональних очікувань, трансформацію макроекономічного аналізу та поглиблення розуміння економічної політики
Оригінальний текст (англ.)
For having developed and applied the hypothesis of rational expectations, and thereby having transformed macroeconomic analysis and deepened our understanding of economic policy
1996 James Mirrlees.jpg Джеймс Міррліс
(нар. 1936)
Велика Британія Велика Британія За фундаментальний внесок в економічну теорію стимулів в умовах асиметричної інформації
Оригінальний текст (англ.)
For their fundamental contributions to the economic theory of incentives under asymmetric information
Вільям Вікрі
(1914–1996)
Flag of the United States.svg США
1997 Robert C. Merton.jpg Роберт Мертон
(нар. 1944)
Flag of the United States.svg США За новий метод визначення вартості похідних фінансових інструментів
Оригінальний текст (англ.)
For a new method to determine the value of derivatives
Myron Scholes 2008 in Lindau.png Майрон Шоулз
(нар. 1941)
Канада Канада
1998 Amartya Sen.jpg Амартія Сен
(нар. 1933)
Індія Індія За внесок в економіку добробуту
Оригінальний текст (англ.)
For his contributions to welfare economics
1999 Rmundell.jpg Роберт Манделл
(нар. 1932)
Канада Канада За аналіз монетарної і фіскальної політики за умов різних режимів валютних курсах та за аналіз оптимальних валютних зон
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of monetary and fiscal policy under different exchange rate regimes and his analysis of optimum currency areas
2000 James Heckman.jpg Джеймс Хекман
(нар. 1944)
Flag of the United States.svg США За розвиток теорії і методів аналізу селективних вибірок
Оригінальний текст (англ.)
For his development of theory and methods for analyzing selective samples
McFadden.jpg Деніел Макфадден
(нар. 1937)
Flag of the United States.svg США За розвиток теорії і методів аналізу дискретних вибірок
Оригінальний текст (англ.)
For his development of theory and methods for analyzing discrete choice
2001 George Akerlof.jpg Джордж Акерлоф
(нар. 1940)
Flag of the United States.svg США За їх аналіз ринків з асиметричною інформацією
Оригінальний текст (англ.)
For their analyses of markets with asymmetric information
A Michael Spence.jpg Майкл Спенс
(нар. 1943)
Flag of the United States.svg США
Joseph Stiglitz.jpg Джозеф Стігліц
(нар. 1943)
Flag of the United States.svg США
2002 Daniel KAHNEMAN.jpg Деніел Канеман
(нар. 1934)
Flag of the United States.svg США
Ізраїль Ізраїль
За розуміння комплексного підходу до психологічних досліджень в економіці, особливо відносно суджень та прийняття рішень в умовах невизначенності
Оригінальний текст (англ.)
For having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty
VernonSmith2.jpg Вернон Сміт
(нар. 1927)
Flag of the United States.svg США За створення лабораторних експериментів як інструменту емпіричного економічного аналізу, особливо при вивченні альтернативних ринкових механізмів
Оригінальний текст (англ.)
For having established laboratory experiments as a tool in empirical economic analysis, especially in the study of alternative market mechanisms
2003 Robert F. Engle.jpg Роберт Енґл
(нар. 1942)
Flag of the United States.svg США За методи аналізу часових рядів з циклічними тенденціями (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)
Оригінальний текст (англ.)
For methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)
Clive Granger by Olaf Storbeck cropped.jpg Клайв Гренджер
(1934–2009)
Велика Британія Велика Британія За методи аналізу часових рядів з загальними тенденціями (коінтеграція)
Оригінальний текст (англ.)
For methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)
2004 Kydland.jpg Фінн Кідланд
(нар. 1943)
Норвегія Норвегія За внесок у вивчення впливу фактору часу на економічну політику та дослідження рушійних сил ділових циклів
Оригінальний текст (англ.)
For their contributions to dynamic macroeconomics: the time consistency of economic policy and the driving forces behind business cycles
Edward C. Prescott.jpg Едвард Прескотт
(нар. 1940)
Flag of the United States.svg США
2005 Aumann-1080b.jpg Роберт Ауманн
(нар. 1930)
Flag of the United States.svg США
Ізраїль Ізраїль
За укріплення нашого розуміння конфлікту та співпраці на основі аналізу теорії ігор
Оригінальний текст (англ.)
For having enhanced our understanding of conflict and cooperation through game-theory analysis
Thomas Schelling.jpg Томас Шеллінг
(нар. 1921)
Flag of the United States.svg США
2006 Edmund Phelps 2008-01-23.jpg Едмунд Фелпс
(нар. 1933)
Flag of the United States.svg США За аналіз міжчасового обміну в макроекономічній політиці
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of intertemporal tradeoffs in macroeconomic policy
2007 Leonid Hurwicz.jpg Леонід Гурвич
(1917–2008)
Flag of the United States.svg США За створення основ теорії оптимальних механізмів
Оригінальний текст (англ.)
For having laid the foundations of mechanism design theory
05N3441 emaskin.jpg Ерік Мескін
(нар. 1950)
Flag of the United States.svg США
Myerson roger print.jpg Роджер Маєрсон
(нар. 1951)
Flag of the United States.svg США
2008 Paul Krugman-press conference Dec 07th, 2008-8.jpg Пол Кругман
(нар. 1953)
Flag of the United States.svg США За аналіз торговельних моделей і місць розташування економічної активності
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of trade patterns and location of economic activity
2009 Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-30.jpg Елінор Остром
(1933–2012)
Flag of the United States.svg США За роботу з аналізу економічного управління
Оригінальний текст (англ.)
For her analysis of economic governance, especially the commons
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-42.jpg Олівер Вільямсон
(нар. 1932)
Flag of the United States.svg США За роботу з аналізу економічного управління
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of economic governance, especially the boundaries of the firm
2010 Peter Diamond (economist).jpg Пітер Даймонд
(нар. 1940)
Flag of the United States.svg США За роботу з аналізу ринків з моделями пошуку
Оригінальний текст (англ.)
For their analysis of markets with search frictions
Dale Mortensen.jpg Дейл Мортенсен
(1939–2014)
Flag of the United States.svg США
Christopher Pissarides.jpg Крістофер Піссарідес
(нар. 1948)
Кіпр Кіпр
Велика Британія Велика Британія

2011–2020

РікПортретІм'яКраїнаОбґрунтування
2011 Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7770.jpg Томас Сарджент
(нар. 1943)
Flag of the United States.svg США За емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв'язків у макроекономіці
Оригінальний текст (англ.)
For their empirical research on cause and effect in the macroeconomy
Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7720.jpg Крістофер Сімс
(нар. 1942)
Flag of the United States.svg США
2012 Alvin E. Roth 3 2012.jpg Елвін Рот
(нар. 1951)
Flag of the United States.svg США За теорію стабільного розподілу та практику устрою ринку
Оригінальний текст (англ.)
For the theory of stable allocations and the practice of market design
Shapley, Lloyd (1980).jpg Ллойд Шеплі
(нар. 1923)
Flag of the United States.svg США
2013 Eugene Fama at Nobel Prize, 2013.jpg Юджин Фама
(нар. 1939)
Flag of the United States.svg США За їхній емпіричний аналіз цін на активи
Оригінальний текст (англ.)
For their empirical analysis of asset prices
Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg Ларс Петер Гансен
(нар. 1952)
Flag of the United States.svg США
Robert Shiller - World Economic Forum Annual Meeting 2012 (cropped).jpg Роберт Шиллер
(нар. 1946)
Flag of the United States.svg США
2014 Jean Tirole (cropped).jpg Жан Тіроль
(нар. 1953)
Франція Франція За дослідження ринкової влади та регулювання
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of market power and regulation
2015 Angus Deaton 0182.jpg Ангус Дітон
(нар. 1945)
Велика Британія Велика Британія За дослідження споживання, бідності та добробуту
Оригінальний текст (англ.)
For his analysis of consumption, poverty, and welfare
2016 Nobel Laureates 0840 (31488290115).jpg Олівер Гарт
(нар. 1948)
Велика Британія Велика Британія За їхній внесок у розвиток теорії контрактів
Оригінальний текст (англ.)
For their contributions to contract theory
Bengt Holmström.jpg Бенгт Гольмстрем
(нар. 1949)
Фінляндія Фінляндія
2017 Richard Thaler Chatham.jpg Річард Тейлер
(нар. 1945)
Flag of the United States.svg США За внесок до поведінкової економіки
Оригінальний текст (англ.)
For his contributions to behavioural economics
2018 William Nordhaus EM1B6043 (46234132921).jpg Вільям Нордгауз
(нар. 1941)
Flag of the United States.svg США За дослідження впливу кліматичних змін при довгостроковому макроекономічному аналізі
Оригінальний текст (англ.)
For integrating climate change into long-run macroeconomic analysis
Paul Romer in 2005.jpg Пол Ромер
(нар. 1955)
Flag of the United States.svg США За дослідження впливу технологічних інновацій при довгостроковому макроекономічному аналізі
Оригінальний текст (англ.)
For integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis
2019 FT Goldman Sachs Business Book of the Year Award 2011 (6310827426) (cropped).jpg Абхіджит Банерджі
(нар. 1961)
Flag of the United States.svg США За експериментальний підхід до боротьби з бідністю
Оригінальний текст (англ.)
For their experimental approach to alleviating global poverty
Esther Duflo - Pop!Tech 2009 - 001 (cropped (2)).jpg Естер Дюфло
(нар. 1972)
Франція Франція
Flag of the United States.svg США
  Майкл Кремер
(нар. 1964)
Flag of the United States.svg США