КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Ботанічний сад
Біржа праці рекрутинг
Про спеціальність
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


 Терміни прийому документів

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів

02 липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів у електронній або паперовій формі

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, мають право на зарахування за співбесідою, мають право складати вступні випробування

о 18.00

20 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв у паперовій або електронній формі

від осіб, які не складають вступних випробувань та не проходять творчих конкурсів

о 18.00

26 липня 2018 року

Строки проведення Університетом творчих конкурсів, вступних випробувань

21 липня - 26 липня

2018 року

Строки проведення Університетом співбесіди

21 липня - 23 липня

2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2

не пізніше 12.00

24 липня 2018 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди

о 18.00 25 липня

2018 року

Терміни зарахування вступників, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12.00

26 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1 та квотами-3)

не пізніше

01 серпня 2018 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 18.00

06 серпня 2018 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

12 серпня 2018 року

переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

не пізніше

18 серпня 2018 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 12.00 07 серпня 2018 року; за кошти фізичних (юридичних) осіб - не пізніше

30 вересня 2018року

 
Терміни прийому документів (молодший спеціаліст) 

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання прийом заяв та документів розпочинається 12 липня і закінчується о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня. Зарахування на місця державного замовлення 5 серпня 2018 року. 

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розраховується за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = ФВ + СБ

Де ФВ - оцінка за фахове вступне випробування, СБ - середній бал документа про попередній рівень освіти (додатка до диплома молодшого спеціаліста).

Результат фахового вступного випробування при вступі на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

Терміни прийому документів (ОС Магістр) 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2018 року

02 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

26 липня 2018 року

26 липня 2018 року

Строки проведення фахових випробувань та іспитів з іноземної мови

29 липня - 08 серпня 2018 року

29 липня - 08 серпня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 09 серпня 2018 року

не пізніше 09 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням

не пізніше 13 серпня 2018 року

не пізніше 13 серпня 2018 року

Терміни зарахування

вступників

за державним замовленням

-     не пізніше

14 серпня 2018 року; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності

-     не пізніше

28 вересня 2018 року

за державним замовленням - не пізніше 14 серпня 2018 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 28 вересня 2018 року

 Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини»

Конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2 + ПЗ,

де ПІ - оцінка вступного іспиту з іноземної мови, П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), ПЗ - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів).

Терміни прийому документів (ОС Магістр)

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині 05 червня;

- складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) розпочинається 14 травня та закінчується 31 травня;

- прийом заяв та документів розпочинається 02 липня, і закінчується 09 липня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів; 26 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування;

- основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 11 липня фахові вступні випробування проводяться з 02 липня по 29 липня надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня;

Конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2 + ПЗ,

де ПІ - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), ПЗ - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів);