КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Нобелівські лауреати з Економіки
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Методичне забезпечення

Книги подібні рікам, вони тамують спрагу цілого світу, - це джерело мудрості.

Нестор Літописець

 Переддипломна практика магістра

Методичні вказівки та робоча програма для студентів спеціальності “Управління персоналом і еко­номіка праці” / Е. А. Атаманюк, О. А. Гарват, Р. О. Кулинич, О. О. Чернушкіна. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 110 с.

Укладачі: Атаманюк Е.А., канд. екон. наук;

Гарват O.A., канд. екон. наук, доц.;

Кулинич P.O., д-р екон. наук, доц.;

Чернушкіна О.О., канд. екон. наук, доц.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М.Д., д-р екон. наук, проф.

Редактор-коректор: Вдовіна Г. В.

Комп’ютерна верстка: Карпанасюк В. П.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інсти­тутська, 7/1). Підп. до друку 7.02.2013. Зам. № 29, тир. 50 прим., 2013.

Виробнича практика

Робоча програма та методичні вказівки для сту­дентів напряму підготовки “Управління персоналом і економіка праці” / Е. А. Атаманюк, O.A. Г арват, О.О. Чернушкіна. Хмельницький : ХНУ, 2012.-57 с.

Укладачі: Атаманюк Е. А., канд. екон. наук, доц.;

Гарват О. А., канд. екон. наук, доц.;

Чернушкіна О. О., канд. екон. наук, доц.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М. Д., д-р екон. наук, проф.

Редактор-коректор: Вдовіна Г. В.

Комп’ютерна верстка: Чабан Т. В.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмель­ницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1). Підп. до друку 13.11.2012. Зам. №281, тир. 100 прим., 2012.

 

 Дипломна робота бакалавра

Методичні вказівки до виконання для студентів напряму підготовки “Управління персоналом і економіка праці”/ О. В. Хитра, О. О. Чернушкіна. - Хмельницький : ХНУ, 2012. - 36 с.

Укладачі: Хитра О. В., канд. екон. наук, доц.;

Чернушкіна О. О., канд. екон. наук, доц.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М. Д., д-р екон. наук, проф.

Редактор-коректор: Вдовіна Г. В.

Комп’ютерна верстка: Чабан Т. В.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмель­ницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1). Підп. до друку 29.10.2012. Зам. № 268, тир. 100 прим., 2012.

 

Аналіз і планування трудових показників

Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів напряму підготовки "Управління персоналом і економіка праці” (заочна форма навчання) / О. Л. Гарват. - Хмельницький : ХНУ, 2012.   87с.

Укладач: Гарват О. А., канд. екон. наук, доц.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М. Д., д-р екон, наук. проф.

Редактор-коректор: Юрченко Н. К.

Комп’ютерна верстка: Чабан Т. В.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інсти­тутська, 7/1). Підп. до друку 11.12.2012. Зам. № 295, тир. 100 прим., 2012

 

 

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки “Управління персоналом і економіка праці” / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 43 с.

Укладачі: Ведерніков М.Д., д-р екон. наук, проф.;

Чернушкіна О. О., канд. екон. наук, доц.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М. Д., д-р екон. наук, проф.

Редактор-коректор: Юрченко Н.К.

Комп’ютерна верстка: Зварич Д.В.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмель­ницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1). Підписано до друку 8.11.2011. Зам. № 294, тир. 100 прим., 2011.