КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Нобелівські лауреати з Економіки
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Методичне забезпечення

 

Соціальна політика

Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальності “Управління персоналом і економіка праці” / В. Д. Павлюк. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 144 с.

Укладач: Павлюк В.Д., канд. військ, наук,, доц.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М.Д., д-р екон. наук, проф.

Редактор-коректор: Соколова Г.М.

Комп’ютерна верстка: Зварич Д.М.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмельницького національного університету (м Хмельницький, вул. Інсти­тутська, 7/1). Підписано до друку 16.05.2011. Зам. № 137, тир. 100 прим., 2011.

Комп’ютерна практика

Методичні вказівки для студентів на­пряму підготовки “Управління персоналом і економіка праці” / М. Д. Ве­дерніков, А. В. Сурін, Р. Ф. Атаманюк, - Хмельницький: ХНУ, 2010. - 108 с.

Укладачі: Ведерніков М.Д., д-р екон. наук, проф.;

Атаманюк Р.Ф., канд. екон. наук, доц.;

Сурін A.B., асист.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М.Д., д-р екон. наук, проф.

Редактор-коректор: Соколова Г.М.

Комп’ютерна верстка: Рижкова Д.В.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інстиіутська, 7/1). Підписано до друку 26.05.2010. Тир. 100. Зам. № 142,2010.

 

 

Соціологія праці

Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів напряму підготовки «Управління персоналом і економіка праці» / О. В. Хитра. Хмельницький: ХНУ,2010. -99 с.

Укладач: Хитра О.В. канд. екон. наук, доц.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М.Д., д-р екон. наук, проф.

Редактор-коректор: Веклюк Г.О.

Комп‘ютерна верстка: Рижова Д.В.

 Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмель­ницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1).  Підписано до друку 22.02.2010. Зам. № 40, тир. 100 прим., 2010.

 

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки “Управління персоналом і економіка праці” та “Маркетинг” / Л. В. Волянська-Савчук. - Хмельницький: ХНУ, 2009. - 53 с.

Укладач: Волянська-Савчук Л.В.,  ст. викл.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М. Д., д-р екон. наук, проф.

Редактор-коректор: Яремчук В.С,

Комп’ютерна верстка: Рижкова Д.В.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмель­ницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1). Підписано до друку 8.12.2009. Зам. № 344, тир. 100 прим., 2009.

 

Університетська освіта

Методичні вказівки для студентів напряму підготовки “Управління персоналом і економіка праці” / О. В. Хитра. - Хмель­ницький : ХНУ, 2009. - 40 с.

Укладач: Хитра О.В., канд, екон. наук, доц.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М.Д., д-р екон. наук, проф.

Редактор-коректор: Слободян Г.І.

Комп’ютерна верстка: Карпанасюк В.П.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмель­ницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1). Підп. до друку 21.10.2009. Тир. 100 прим. Зим. № 125, 2009.