КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Нобелівські лауреати з Економіки
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Методичне забезпечення

 

Державне регулювання зайнятості

Методичні вказівки для студентів спеціальності “Управління персоналом і економіка праці” / В. Д. 1 Павлюк. - Хмельницький: ХНУ, 2008. -81 с.

Укладач: Павлюк В.Д., канд. військ, наук, доц.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М.Д., д-р екон. наук, проф.

Редактор-коректор: Соколова Г.М.

Комп’ютерна верстка: Романюк В.П.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1). Підписано до друку 1.12.2008. Зам.№ 368, тир. 100 прим., 2008.

 

 

Менеджмент продуктивності

Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи для студентів спеціальності “Управ­ління персоналом і економіка праці” / О.В. Хитра. — Хмельницький: ХНУ, 2007. - 77 с.

Укладач: Хитра О.В., канд. екон. наук, доц.

Відповідальний за випуск: Тельнов A.C., канд. тех. наук, проф.

Редактор-коректор: Юрченко Н.К.

Комп’ютерна верстка: Чопенко О.В.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інсти­тутська, 7/1). Підп. до друку 11.09.2007. Зам. № 260, тир. 100 прим., 2007

 

 Кадрове діловодство.

Програма курсу, методичні вказівки та контрольна робота для студентів спеціальності "Управління персона­лом і економіка праці" / П.М. Грабінський. - Хмельницький: ХНУ, 2007.-80 с.

Укладач: Грабінський П.М., канд. військ, наук, доц. Відповідальний за випуск: Тельнов A.C., канд. тех. наук, проф.

Редактор-коректор: Соколова Г.М.

Комп'ютерна верстка: Карпанасюк В.П.

Макетування та друк здійснено редакційно-видавничим центром Хмельницького національного університету (м. Хмельницький, вул. Інсти­тутська, 7/1). Підп. до друку 23.10.2007. Зам. № 370, тир. 100, 2007.

 

 Дипломна робота спеціаліста.

Методичні рекомендації до виконання для студентів спеціальності 7.050109 «Управління персоналом і економіка праці» / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 36 с.

Укладачі: Ведерніков М. Д., д.е.н., проф.; Чернушкіна О. О., к.е.н., доц.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М. Д., д.е.н., проф.

Усі права застережені. Жодна частина цього видання не може бути відтворена будь-яким способом (друкарським, електронним, у вигляді фотокопії, магнітного запису тощо) без письмової згоди авторів.

Методичні рекомендації містять характеристику основних етапів виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста, вимоги до змісту, структури та оформлення роботи, список рекомендованої літератури для її виконання, додатки. Призначено для студентів спеціальності 7.050109 «Управління персоналом і економіка праці». Ведерніков М. Д., Чернушкіна О. О.

 

Магістерська дипломна робота.

Методичні рекомендації до виконання для студентів спеціальності 8.050109 «Управління персоналом і економіка праці» / М. Д. ВедерніковгО. О. Чернушкіна. - Хмельницький : ХНУ, 2008 . 48 с.

Укладачі: Ведерніков М. Д., д.е.н., проф.; Чернушкіна О. О., к.е.н., доц.

Відповідальний за випуск: Ведерніков М. Д., д.е.н., проф.

Усі права застережені.

Жодна частина цього видання не може бути відтворена будь-яким способом (друкарським, електронним, у вигляді фотокопії, магнітного запису тощо) без письмової згоди авторів.

Методичні рекомендації містять характеристику основних етапів виконання та захисту магістерської дипломної роботи, вимоги до змісту, структури та оформлення роботи, список рекомендованої літератури для її виконання, додатки. Призначено для студентів спеціальності 8.050109 «Управління персоналом і економіка праці». Ведерніков М. Д., Чернушкіна О. О.