КОРПОРАТИВНИЙ ГІМН
Корпоративні символи
Кафедра ПРЕСТИЖ-УПЕП
НАУКОВА РОБОТА
РЕТРОСПЕКТИВА
Освіта інфоресурс
Контакти
ALMA MATER Поділля
Гранд форум
Ботанічний сад
Про спеціальність
Професійна діяльність випускників
Спорт
Освітній процес
Імперія фото
Наші здобутки
Наші студенти
Абітурієнту
Інтернет візаві
Гостьова книга
Інформаційні ресурси

Інформація відділу міжнародних зв'язків

Електронна бібліотека


Посібники

Книги - морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить.
                                                                  І.Франко


 

 

УДК 339.9 (075.8)

ББК 65.5 я 74

Т60


Гриф надано Міністерством освіти і науки України як навчально- методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-389 від 17.02.06)


Рецензенти:


Савельєв Є. В. - д.е.н., професор, академік академії економічних наук України, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри міжнародної економіки фінансово-кредитних відносин і маркетингу Тернопільської академії народного господарства;

Юхименко В.В. - д. е.н., професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності Київського національного торговельно-економічного університету.


Торгова Л.В., Хитра. О.В.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Практикум. - Львів: "Новий Світ-2000", 2007. - 220 с.
ISBN 966-418-018-1 "Новий Світ-2000'


Розглянуто практичні аспекти здійснення основних видів зовнішньоекономічних операцій: методику визначення митної вартості товарів і розрахунку митних платежів; особливості розрахунку демпінгової маржі і шкоди від демпінгу; альтернативні методики ціноутворення при укладанні зовнішньоторгових угод; порядок здійснення аналізу виконання контрактних зобов'язань та динаміки експорту; методику розрахунку показників валютної ефективності експорту-імпорту товарів, ефективності зустрічної торгівлі та обгрунтування доцільності залучення посередників; методичні засади обгрунтування економічної доцільності ліцензійних та франчайзингових угод, а також створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів.
Запропоновано чотири блоки тестів для перевірки отриманих теоретичних знань і задачі для самостійного розв'язування з метою набуття навичок прийняття вивірених управлінських рішень.
Наведено короткий термінологічний словник, що містить визначення категорій, які найбільш часто вживаються у зовнішньоекономічній діяльності.
ISBN 966-418-018-1 "Новий Світ-2000"
Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, а також для фахівців, що працюють у сфері зовнішньоекономічних відносин.


 

УДК 339.9 (075.8)

ББК 65.5 я 74

Т60

Гриф надано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 14/18.2-389 від 17.02.06)

Рецензенти:

Савельєв Є.В. - д.е.н., професор, академік академії економічних наук України, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри міжнародної економіки фінансово-кредитних відносин і маркетингу Тернопільської академії народного господарства;

Юхішенко В.В. - д. е. н., професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності Київського національного торговельно-економічного університету.

Торгова Л.В., Хитра О.В.

Т 60 Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методич­ний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", 2006. -512 с.

ISBN 966-418-017-3 "Новий Світ-2000"

Розглянуто теоретичні засади здійснення основних видів зовнішньо­економічних операцій: експорту-імпорту товарів, зустрічної торгівлі, торгового посередництва, міжнародного туризму, інжинірингу, лізингу, франчайзингу, спільного та офшорного підприємництва, діяльності у вільних економічних зонах. Описано процедури підготовки, укладання й виконання зовнішньоекономічних контрактів, особливості їх валютно- фінансового забезпечення, порядок застосування базисних умов поставки, перевезення і страхування вантажів. Викладено основні положення щодо державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначено специфіку застосування прийомів митно-тарифної і нетарифної політики держави, основні характеристики, переваги й недоліки протекціонізму і "вільної торгівлі". Виділено специфічні риси менеджменту зовнішньо­економічної діяльності, у тому числі з позицій синергетичної концепції.

Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, а також для фахівців, що працюють у сфері зовнішньоекономічної діяльності.